Next Band Performance:

2 Night Run at the Mousetrap
wsg/ Fat Pockets (Fri) & Future Joy (Sat)
Jun 7 at 10 PM – Jun 9 at 3 AM

  • Disco
  • Metal
  • House

Upcoming Performances:

2 Night Run at the Mousetrap
wsg/ Fat Pockets (Fri) & Future Joy (Sat)
Jun 7 at 10 PM – Jun 9 at 3 AM

Cowpie Music Festival 2019
Aug 8 – Aug at Shagbark Farm Caledonia, MI